Pravidla

Pravidla

Podmínky použití služeb portálu CSgamer.cz

Všeobecné podmínky

- Tyto základní podmínky ustanovují pravidla pro používání online her a dalších služeb provozované portálem CSgamer.cz

- Portál CSgamer.cz poskytuje služby výhradně pro použití spotřebiteli. Služby mohou být využity ve formě bezplatných online her a služeb, anebo online her a služeb, ve kterých lze za úplatu získat virtuální zboží. Hry nemají nic společného s hazardem.

- Portál CSgamer.cz si vyhrazuje právo služby kdykoliv upravovat nebo provoz bez údání důvodu pozastavit či ukončit.

- CSgamer.cz služby jsou určený výhradně pro účel zabavení spotřebitelů. Je zakázáno jejich využívání za účelem dosažení výdělečného zisku.

- Uživatelova vlastní protichůdná pravidla nebo standardní podmínky nelze použít.

- Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním služeb portálu CSgamer.cz. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.Pravidla hry

- Není povoleno používat programy 3. strany (které zasahují do hry)

- Není povoleno modifikovat hru

- Není povoleno nevhodné chování, pejorativní, antisemitické, cílené proti etnické skupině nebo rase či chování které je v rozporu s dobrými mravy anebo je v rozporu se zákony ČR

- Není povolena propagace jiných služeb s výjimkou služeb portálu CSgamer.cz

- Není povoleno obchodování s reálnou měnou (prodej virtuálních statků)

- Není povoleno poškozovat dobré jméno služeb portálu, vymýšlet si, lhát nebo uvádět nepřesné informace

- Není povoleno obtěžovat herního moderátora (můžete se ptát na dotazy ohledně hry a kolem hry, na přímé dotazy na moderátora ohledně osobního života nemusí reagovat)

- Moderátor hry nemá oprávnění k vytváření herních předmětů či jakéhokoliv zásahu do hry

- Není povoleno obcházet blokaci chatu, zákazu vstupu do hry nebo jakéhokoliv jiného omezení hráčových schopností ve hře

- Není povoleno vydávat se za moderátora

- Není povoleno zveřejnovat identitu nebo osobní informace o spoluhráčích nebo moderátorech (jméno, příjmení, věk, bydliště atp.)

- Je povinností respektovat moderátora a jeho nařízení

– Je povinností nahlašovat chyby nalezených ve hře

– Není povoleno zneužívání chyby ve hře ke vlastnímu prospěchu. (v případě zjištění bude účet hráče resetován do původního stavu a zaniknou všechny zakoupené výhody nebo herní měny)Pravidla specifická pro herní mod Basebuilder

- Na serveru počas hraní je zakázáno být AFK, za AFK se dostává BuildBan (Ban na stavění)

- Za úmyslné blokování hráče v kempu i při čase na stavbu lze dostat BuildBan při opakování i ban do hry

- Za střelbu do cizích kempu a úmyslné vyžírání killů se vaše kempa rozebere

- Úmyslné dělání fullky na střídačku je na serveru trestáno BuildBanem na 500, při opakování Ban do hry

- Na serveru je zákázáno se za CT nechat úmyslně zabít od ZOMBIE i když vám jinej zombie proleze do kempu, stále se musíte snažit o to ho zabít, při porušení BuildBan a při opakování Ban do hry

- Na serveru je zakázáno se za CT nechat 00:05 zabít od ZOMBIE, trestá se 500 BuildBanem

- Na serveru je zakázáno za zombie blokovat kempu CT aby do ní nemohli vlézt další ZOMBIE, trestá se 500 BuildBanem, při opakování Ban do hry

- Zákaz odpojení před smrtí

- Zákaz chodit do cízích kempů bez povolení

- Neplnění modu = Buildban

- Pokuď má hráč buildban má zakázáno s kýmkoliv mít společnou kempu

- Poviností humana je zabíjet VŠECHNY zombie co mu jdou do kempy (nesmí nechat nikoho projít ani se nechat dobrovolně zabít)

- Je zakázáno stavět veškére kempy do kterých se musíte probugnout s pomocí druhé osoby! Při porušení se kemp rozebírá (I když se v té kempě spawne bez pomoci druhé osoby tak se stejně ten kemp rozebere!)

- Je zakázáno kradení bloku, dávat do bloku hráče, lezení do cizí kempy

- AFK může jít člověk pouze při čase na STAVBU nebo při čase na SCHOVÁNÍ, ale musí počítat s tím že pokud se nestihne vrátit dostane buildban

- V hardu, fake, scroller smí být pouze 1 ct

- V kempu Air, Ladder smí být 2 hráči v Tunnel kempu lze být dokonce i 3 (Tunnle nesmí být dlouhej víc jak 2 bloky na bb_antiquity)

- Je zakázáno lockovat více bloků než je potřeba na vaší kempu. Nevyužité bloky = Rozebrání kempy

- Je zakázáno stavět velmi blízko u východu ze ZM spawnu

- [NEW] Je zakázáno automatizované farmení herních měn (7 dní blokace přístupu do hry pro všechny zůčastněné) 

- [NEW] Pokud se Zombie přiblíží k Humanovy na range kdy je možné ho hitnout je jeho poviností ho hitovat, jinak se bere jako týmové hraní (3 dny blokace přístupu do hry)

  - [NEW] Výjimka je pro Zombie ze štítem, maximální doba mezi hitováním a krytím se před výstřely je 10 sekund

- [NEW] Pro Zombie je zakázáno zabíjet všechny lidi kromě jednoho (resp. dělat si fullky) (7 dní blokace přístupu do hry)

Tyto podmínky nabírají účinosti dne 22.2.2024
Připojením na jakýkoliv herní server portálu CSgamer.cz bere hráč tyto podmínky navědomí a souhlasí s nimi.
Podmínky jsou platné jak pro normální hráče tak i pro moderátory hry.

Porušení podmínek herními moderátory může vést k odebrání jejich oprávnění.

Poslední úprava podmínek proběhla: 22.2.2024